top of page

Instructielessen

De aanwezigheid van een (therapeut) begeleider is van essentieel belang voor het verkrijgen van het juiste resultaat.

De therapeut/begeleider moet voldoen aan de volgende eigenschappen:

* Actief kunnen luisteren, indruk krijgen van non-verbale uitingen.

* Aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

* Empathisch vermogen, in kunnen leven in de situatie van de patiënt.

* Emotionele betrokkenheid onder controle houden.

* Een duidelijk, rustig, monotoon stemgeluid.

* Afstand nabijheid bewaken.

* Overdracht en tegenoverdracht.

Belangrijk aspect is de juiste muziekkeuze met de daarbij behorende trilling/ frequenties.

Zorg voor een rustige omgeving.

Om met het muziek therapeutisch waterbed te kunnen werken gaat enige tijd van oefenen en leren invoelen vooraf.

Heb je belangstelling om met dit prachtige bed te willen werken, meld je dan aan voor de instructielessen.

De snelheid waarmee je leert hangt ook wel een beetje af van je achtergrond. ( bijv. zorg gerelateerd)

Instructielessen bestaan uit een stukje theorie, maar voornamelijk zijn we bezig hoe iemand te begeleiden tijdens een sessie.

Instructie lessen kosten €75,- per uur. Meestal worden de instructielessen per dagdeel gegeven

voor max 4 personen.

Wil je meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar momentum-mwb@hotmail.com of

bel 06-53 46 32 97

bottom of page